Spring til indhold

Parterne bag Campus Odense

Visionen og udviklingen af Campus Odense er resultat af et samarbejde mellem 7 parter, der alle har en stor aktie i at skabe Odenses nye bydel, Campus Odense.

Syddansk Universitet (SDU) har cirka 21.500 studerende og 3500 arbejdspladser i Odense. SDU er blandt de 50 bedste af verdens unge universiteter med i alt 32.000 studerende, heraf 15% internationale, fordelt på seks byer og 5400 ansatte.

Odense Universitets Hospital (OUH)
er klar til indflytning på Nyt OUH  i 2022 og vil kunne rumme knap 5.000 patienter og besøgende og have 7.500 arbejdspladser. OUH er en del af region Syddanmark og bliver med 225.000 m2 og et nyt psykiatrisk hospital Danmarks største nybyggede hospital til en værdi af 7 milliarder kr. Dertil kommer voksenpsykiatri på 14.000 m2 samt det nye Steno Diabetes Center på 12.000 m2.


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har 7000 studerende på fuldtid og 7000 på efter-videreuddannelsen, og over 8000 kursustilmeldinger pr. år. UCL har cirka 700 ansatte fordelt på 4 byer.

 

Syddanske Forskerparker har 4 afdelinger: Forskerparken og Videnbyen i Odense, Ellegården i Sønderborg og Pakhuset i Kolding. Syddanske Forskerparker huser over 120 virksomheder fordelt på 23.000 m2., og ca. 700 ansatte har arbejdsplads i én af de 4 parker. I Forskerparken har vi et særligt fokus på robot- og velfærdsteknologi.

Freja Ejendomme, som er statens ejendomsselskab, udvikler Cortex Park, som i dag har 300 arbejdspladser og 200 boliger. Ved en fuld udbygning vil Cortex Park rumme ca. 4.280 arbejdspladser og 800 boliger. I alt 140.000 m2 til erhverv, service og boliger.  

Region Syddanmark har cirka 24.000 arbejdspladser og et budget på 24 mia. kr., som de leverer service til 1,2 mio. borgere for. Regionens primære opgave er sundhedsvæsenet, herudover social- og psykiatriområdet samt regional udvikling.  

Odense Kommune har cirka 11.000 arbejdspladser og et budget på 11,5 mia. kr. 
Kommunen er ansvarlig for kommunal service og myndighed overfor 200.000 borgere. 

Campus Odense partnere