Spring til indhold

Fynsk Erhverv

Fynsk Erhverv har en vision om at Fyn skal være det foretrukne sted at drive virksomhed – og det realiserer de fra deres kontor i Campus Odense. Læs vores Q & A for at høre mere om dem.

Jytte Reinholdt fra Fynsk Erhverv
Jytte Reinholdt - Fynsk Erhverv
Hvad har det givet Fynsk Erhverv at bo i Cortex Business Park og dermed i Campus Odense-området?

Jytte Reinholdt: Nu er vi forholdsvis nytilflyttet fra Odense centrum, men det har klart givet et skub både til vores egen identitetsfølelse, men også til omverdenen, da vi kommer fra en gammel palævilla ud i et topmoderne erhvervsbyggeri.

For en netværks- og interesseorganisation som Fynsk Erhverv er tilgængelighed og parkeringsforhold afgørende. Vores nye placering er allerede kommet os til gode. Vi er kommet tættere på de vidensinstitutioner, der ligger i campus-området, og tættere på motorvejen og på resten af Fyn. Det gør, at man kan komme fra hele Fyn til vores møder og arrangementer. Og de mange møde- og fællesfaciliteter giver os mulighed for at afholde langt flere arrangementer – med større opbakning end hidtil.

Et godt eksempel er f.eks. for nylig, hvor vi i samarbejde med Lederne Fyn afholdt et arrangement omhandlende ”Succes i Lederrollen”. Her så vi erhvervsledere, som vi ellers ikke ser så hyppigt til vores arrangementer. Alle påtalte den lette adgang og den lette parkering. Der blev især lagt vægt på det, at man ikke skal helt ind i midtbyen, men at man let kan komme til vores arrangementer fra hele Fyn. Så det var klart et eksempel på, at placering gør noget godt for en organisation som os.

Hvordan bruger I jeres netværk i området og samarbejder på tværs?

Jytte Reinholdt: Vi udnytter selvfølgelig, at vi herude i Campus Odense-området bor tæt på en del partnervirksomheder og aktører, som vi har netværks- og samarbejdsrelationer med. Det er f.eks. samarbejdspartnere i vores nabohus og Erhvervshus Fyn i Munkebjerg Business Park.

Derudover har vi også gode samarbejdsrelationer til SDU Business School og SDU RIO. Blandt et af de initiativer, som vi vil tage i den kommende tid, er at forbinde den viden, der skabes, både i kraft af at få studerende ud i virksomheder, men i høj grad også at få den forskning, som finder sted, ud at arbejde i de fynske virksomheder.

Hvorfor valgte I jeres nuværende placering, og kan du fortælle mere om processen?

Jytte Reinholdt: Da vi i bestyrelsen traf beslutningen om at sælge vores gamle domicil, gjorde vi os et grundigt researcharbejde for at undersøge, hvad der er af muligheder. Der var også interessante muligheder andre steder i Odense, men tilgængeligheden og adgangsforholdene, samt den vision, der er for området her, var afgørende for os, da vi valgte denne placering.

Vores valg faldt på det hus, vi nu bor i, fordi det er et levende flerbrugerhus. Denne placering understøtter vores ambition om at styrke dynamikken, interaktionen og netværket mellem de fynske virksomheder og herigennem være med til at realisere det potentiale, der er i alle virksomheder. Og det taler lige ind i Campus-ånden.

Hvad ønsker I jer mere fra Campus Odense-området?

Jytte Reinholdt: Campus Odense er allerede et velfungerende område i dag, men jeg ser også frem til, at det er fuldt udbygget, og at alle etagekvadratmeter er beboet, så flere virksomheder har deres dagligdag her.

På den måde skaber vi sammen mere synlighed for området, så flere kan blive opmærksom på de styrker og det potentiale, der rent faktisk ligger herude. Det gør vi selv i Fynsk Erhverv. Vi holdt f.eks. sidst i januar nytårskur, hvor over 170 virksomheder kiggede forbi. Det resulterede i, at flere af deltagerne efterfølgende kontaktede udlejer i vores fællesdomicil for at høre om mulighederne for at flytte ind.

Så det er ligesom fremtidsvisionen: at se området her med høj aktivitet og stærkt samarbejde mellem de virksomheder, der er herude. Det tror jeg vil åbne andres øjne for de muligheder, der ligger her i Cortex Business Park: Flere virksomheder, større synergi, mere forretning.

Om Fynsk Erhverv:
Fynsk Erhverv er en netværks- og interesseorganisation, skabt af fynske virksomheder, for fynske virksomheder.

Fynsk Erhverv har tidligere boet i Odense centrum, men har siden november 2022 haft hovedsæde i Cortex Business Park. Her driver de et flerbruger-kontorfællesskab, som byder på et stærkt og dynamisk netværksmiljø på tværs af husets virksomheder.

Jytte Reinholdt er direktør i Fynsk Erhverv.

Info
www.fynskerhverv.dk