Spring til indhold

Focus Advokater

Siden december 2021 har Focus Advokater haft hovedsæde i Cortex Park. Læs vores Q & A for at høre mere om dem.

Maria Malling Eriksen og Jacob von Gehren

 

Hvad har det givet Focus Advokater at være her i Cortex Park og Campus Odense-området?

Maria Malling Eriksen: Det er faktisk flere ting; Cortex Park-området har et stort udviklingspotentiale, og det vil vi gerne være en del af. Vi vil gerne være tættere på Syddansk Universitet og Campus Odense - tættere på forsknings- og startup-miljøet. Endelig vil vi gerne opnå en bedre infrastruktur.

Vi har flere medarbejdere, der underviser på universitetet, som allerede har en tæt relation til universitetet, men vi vil gerne tættere på forsknings- og undervisningsmiljøet og i højere grad være med til at understøtte det.

Vi er kommet tæt på motorvejen. Det er en klar fordel. De af vores kunder, der kører hertil fra motorvejen, synes, det er rart ikke at skulle igennem byen og ned til havnen, hvor vi holdt til før. Det er på tilsvarende vis også en fordel, når vi skal på kundebesøg eller lignende. Nu har vi ikke langt til motorvejen, så vi sparer en del kørselstid, og det er klart en fordel i vores hverdag.

Der er bedre parkeringsfaciliteter tilknyttet her i Cortex Park. Det har vi og vores kunder savnet, da vi boede ved havnen. Hertil kommer letbanen, som har fået stop lige foran vores dør, så for vores medarbejdere er det også nemt at komme til.

 

Hvad med tiltrækning og rekruttering af nye arbejdskræfter fra universitetet?

Maria Malling Eriksen: Vores nye beliggenhed skulle gerne være medil t, at vi kan understøtte undervisningsmiljøet og være en endnu mere attraktiv arbejdsplads for de studerende. Det ser vi som en fordel. Vi har allerede mange dygtige studerende til gensidig gavn og glæde.

 

I og med at vi på alle måder er tættere på universitetet, er vi formentlig mere ”top of mind” hos de dygtige færdiguddannede jurister. Der er forventelig en større skare af de nyuddannede, som vil søge hos os. Dem, der bor uden for Odense, kan komme nemt hertil, og det kan være et væsentlig parameter. På den vis har Cortex Park formentlig givet os en større rækkevidde, når vi skal søge medarbejdere.

 

Jacob von Gehren: Hos Focus Advokater arbejder vi ikke kun med danske sager. Vi arbejder også med internationale sager, hvor en part måske er fra et andet land. Tyskland er sammen med Sverige de største markeder for Danmark og danske virksomheder. Og det er den del, som jeg til dagligt arbejder med som tysk uddannet Rechtsanwalt (advokat). Man skal altid passe på, når man krydser grænsen, fordi man kan bevæge sig ind i et andet retsområde. Det er et specielt område, vi har, som ikke mange andre kontorer har.

 

Hvad ønsker I jer fra Campus Odense-området?

Maria Malling Eriksen: Vi skal selvfølgelig lære området at kende. Vi har som sagt ikke været her i lang tid endnu, så om et års tid vil jeg være skarpere på det spørgsmål. Men vi har da en klar hensigt om fortsat at være en samarbejdspartner med universitetet i forskellige henseender. Det vil vi gerne være - vi vil gerne understøtte undervisningsmiljøet herude. Herudover tror vi, at Cortex Park-området vil blive et interessant blandet erhvervs-/beboelsesområde med en god ”puls og energi”. Området har et stort udviklingspotentiale.

Hvordan valgte I jeres nuværende placering i Cortex Park, og kan I fortælle mere om processen?

Maria Malling Eriksen: Det har været en længere proces. Vi har haft en præference for Cortex Park-området. Vi tror, at der er et stort udviklingspotentiale for området, som er let tilgængeligt. Vi ville gerne tæt på forskningsmiljøet og tæt på motorvejen. Desuden er det dejligt, at der også er grønne områder omkring os.

 

Om Focus Advokater:

Focus Advokater er en af Region Syddanmarks største advokatvirksomheder. Fra virksomhedens kontorer i Odense, Svendborg, Kolding, København og Hamborg beskæftiger de godt 80 medarbejdere, hvoraf 40 er jurister.

Focus Advokater er specialiseret i erhvervsjura og rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder. Virksomheden tilbyder ekspertise inden for kontraktret, konkurrenceret, IPR, Corporate Compliance, tysk ret, selskabsret, ansættelsesret, M&A, fast ejendom og lejeforhold. Derudover tilbyder Focus Advokater Legal Tech-løsninger, der kan lette virksomheder; eksempelvis med kontraktstyring og compliance.

Info
www.focus-advokater.dk