Spring til indhold

WE BUILD DENMARK

Fra deres kontor i Campus Odense er WE BUILD DENMARK et landsdækkende samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen. Læs vores Q & A for at høre mere om dem.

WE BUILD DENMARK

Hvad har det givet WE BUILD DENMARK at bo side om side med Erhvervshus Fyn i Munkebjerg Business Park og dermed i Campus Odense-området?


Christina Melvang:
En af årsagerne til, at vi er bosiddende her er, at vi er en erhvervsklynge for byggeri og anlæg. Vi arbejder for at udvikle virksomheder inden for den branche. Da vi også er en del af det samlede danske erhvervsfremmesystem, har det stor betydning for os, at vi er tæt på nogle af de andre erhvervsfremmeaktører bl.a. Erhvervshus Fyn. Vi vil også meget gerne samarbejde med de mange virksomheder, som også er bosiddende i Campus-området, og som synes det er interessant at være med i udviklingsaktiviteter.

En anden årsag er, at Erhvervshus Fyn har en særlig rolle, fordi de samler de fynske kommuner ifm. deres samlede erhvervsudviklingsindsatser. Der har de fynske kommuner valgt at understøtte byggeri og anlæg – og særligt det bæredygtige byggeri – gennem WE BUILD DENMARK.

WE BUILD DENMARK er en national organisation, men vi har som sådan ikke noget hovedsæde. Vi skal være der, hvor virksomhederne er. Derfor er vi glade for vores lokalkontor i Campus Odense, som hjælper os med at dække det fynske område herfra. Der er nem tilgang til motorvejen, og det ligger tæt på de andre fynske kommuner.

Hvordan bruger I jeres netværk i området og samarbejder på tværs?

Kristian Bork:
Fordelen ved at være en del af Campus Odense-området er, at vi kan arbejde meget hurtigere end hvis vi lå et andet sted.

Her er der relativ kort distance fra tanke til handling. Hvis vi skal have fat i nogle vigtige personer, kan vi f.eks. møde hinanden i vores kantine, på gangen eller ved printeren. Så den der hen over kaffe-snakken, som vi normalvis kun ville have med vores kollegaer, den får vi med alle vores strategiske samarbejdspartnere, der er her i Erhvervshuset eller i Munkebjerg Business Park.

Derudover har vi nogle grænseflader, som ligger meget tæt på de aktører, der ellers ligger her i Campus-området. Vi har tydelige og store grænseflader til Erhvervshus Fyn, SDU og UCL. Og hvis man skal være tæt på det, der sker i fynsk erhvervsfremme, så giver det rigtig god mening at bo herude. Her kommer vi tæt på alle de aktører, som har noget at skulle have sagt ift. den erhvervsfremme, der dyrkes på Fyn.

Så jeg vil sige, at det er essentielt for WE BUILD DENMARK at være i Campus-området. For at kunne gøre en forskel i den verden, vi er født i, skal vi være her.

Christina Melvang:
Vi har også et tæt samarbejde med de fynske kommuner – og i særdeleshed Odense Kommune. De fynske kommuner har en strategi for udviklingen på Fyn, som dels går på at styrke fynske virksomheder inden for automatisering og robotter. Den del af det tapper vi ind på inden for byggeområdet.

En anden strategi er, at de fynske kommuner har en stærk strategi i at styrke den grønne omstilling for alle virksomheder. I byggeri er bæredygtighed en af de virkelig store håndtag, man kan skrue på, når man skal gøre noget i forhold til sin klimahandlingsplan. Derfor kan man sige, at automatisering, grøn omstilling og bæredygtighed fylder en del i WE BUILD DENMARK. Så her hjælper vi også kommunerne med at levere på den dagsorden.

Kristan Bork:
Udover indsatserne inden for byggeri vil vi rigtig gerne understøtte de andre agendaer, der ligger i at skabe Verdens Bedste Robotby. Hele Fyn har sådan set glæde af, at Odense bliver løftet op på verdenskortet.

I løbet af 5 minutter kan vi være ude ved det nye startup-initiativ for robotter og det samme med SDU RIO. Det gør bare, at vi på en måde bliver en ekstern medspiller i de initiativer, der ellers foregår i Campus-området. F.eks. har jeg ofte været i RIO for at snakke med nogle startups, som har noget nyt til byggeriet, men fordi de måske ikke kender spillereglerne i byggebranchen og hvem de skal snakke med, kan vi lynhurtigt hjælpe og reagere på de henvendelser, vi får. På den måde får vi skabt en vedvarende relation til dem.

Det hul, der ligesom er videns-, erfarings- og samarbejdsmæssigt mellem byggeri og robotter vil vi gerne understøtte – og det gør også, at vi er nødt til at være her.

Hvorfor valgte I jeres nuværende placering, og kan I fortælle mere om processen?

Christina Melvang: Det kommer af noget historik, kan man sige. En række virksomheder og netværk inden for byggeri og anlæg skulle sammenlægges i en national klynge. Vi hed BYG FYN før, nu hedder vi WE BUILD DENMARK. Så vi var her i forvejen, men vi blev her også. Vi kunne sagtens have sagt, at vi etablerer en national klynge og bliver ét sted i Danmark, men det var simpelthen så vigtigt for os fortsat at være til stede lokalt. Det er vi mange steder i Danmark, men i særdeleshed her i Odense.

Hvad ønsker I jer mere fra Campus Odense-området?

Christina Melvang: Vi påvirker jo den bæredygtige dagsorden, så det er vi optaget af. Området her i Campus Odense er et udviklingsområde, og vi ser gerne, at der kommer mere bæredygtighed i bydelen – både i vores byggerier, men også i byudviklingen. Jeg synes, at Odense er ved at tage nogle gode tiltag, og der vil jeg bare sige: Giv den nu bare gas på bæredygtighed. For det er fremtidens måde at drive byudvikling på. Det synes jeg allerede Odense og Campus Odense gør på nogle punkter f.eks. ved at holde fast i god cykelinfrastruktur og benytte allerede eksisterende bygninger og lave dem om. UCL på Niels Bohrs Allé er et rigtig godt eksempel på, hvordan man har taget noget eksisterende f.eks. det gamle teknikum, og genbrugt det. Det med at rive ned og bygge om igen – det er altså over-and-out. Det skal vi ikke gøre mere. Nu skal vi bevare, hvad vi har, og gøre bygningerne så fleksible, at de kan ændre formål. Det er et ønske. For det vil virksomhederne også gerne levere på.

Kristian Bork:
Det er også vigtigt at nævne, at der er brug for forandring, hvis vi skal italesætte nødvendigheden af at bygge bæredygtigt fremadrettet. En del af det, vi bruger som en løftestang, når vi er ude ved kommunerne, er cases fra virkeligheden. Så hvis vi kunne se, at der er en kommunal aktør eller investorer, der er gået ekstra langt for at bygge bæredygtigt i et område som Campus Odense, der ellers er fyldt med viden og gå-på-mod, vil det måske kunne hjælpe os i vores arbejde.

Om WE BUILD DENMARK
WE BUILD DENMARK er Danmarks nationale klynge for bygge- og anlægsbranchen og fungerer som et samlingspunkt for alle i branchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi.

WE BUILD DENMARK har kontorer i hele Danmark herunder i Campus Odense. Fra kontoret i Campus Odense arbejder WE BUILD DENMARK bl.a. på at matche virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner for at skabe synergier og tætte samarbejder på kryds og tværs.

Christina Melvang er administrerende direktør og CEO i WE BUILD DENMARK.

Kristian Bork er innovationskonsulent i WE BUILD DENMARK.

Info

https://webuilddenmark.dk/


Borgmesterforvaltningen